images/service/1.jpg

Bytové domy

Dokonalý priestor pre život

Žijeme v dobe kedy komercia ovplyvnuje nas zivot na kazdom kroku. Jej vplyv sa odráža aj v architektúre. Súčastná architektura ponúka moderny pohlad na komerčné budovy, vylepšuje priestor v nich a prináša inovácie. Na komerčné projekty sa kladú vysoké nároky aj zo strany investorov ale aj budúcich zákazníkov. Investori kladú dôraz na vysokú efektivitu a rýchlu návratnosť investície, u zákazníkov ide najmä o kvalitu a pocit z komerčného priestoru. Potencionálny zákazník sa takmer vždy rozhoduje na základe emócií, preto sa v súčastnosti dáva vysoký dôraz na návrh dizajnu komerčných priestorov. Každý úspešný komerčný priestor musí byť jedinečný a ponúknuť zákazníkovy zážitok. Inak povedané, musí sa odlíšiť a byť lepší ako konkurencia.

Základ celého projektu je prvotný nápad a predstava prvkov vďaka ktorým bude budúca stavba jedinečná, bude spĺnať očakávania klienta aj zákazníka a odlíši sa od konkurencie. Nasleduje kvalitná projektová dokumentácia, potom prichádza na rad realizácia samotnej stavby a nakoniec kvalitná marketingová prezentácia celého projektu. Klient má tak vďaka dokonalemu naprojektovaniu jeho komerčneho priestoru výborné predpoklady k tomu, aby maximalizoval návratnosť svojej investície.

images/service/2.jpg
images/service/3.jpg
images/service/5.png

Ružová dolina 25
821 09 Bratislava
atelier1@atelier1.sk
+421 900 000 000

Skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska

Skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska

Skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska

Skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska skuska